Piyasa Haberleri

Boşandıktan sonra; mal paylaşımı ve tapu harcı hakkında merak ettikleriniz

19.10.2012

 

Çiftlerin mutlulukla başlayan birlikteliği, zaman içinde tükenebiliyor.

BOŞANMA VE GAYRİMENKULLER

Boşanma aşamasında, kadının hukuken hakları var. Bu hakları bilmek te çok önemli. Boşanmada, mahkemenin kararı ile taraflardan birine (genellikle erkeğe) ait bazı taşınmazların, “maddi tazminat” olarak eşe verilmesine hükmedilebilir. Bu aşamada, söz konusu taşınmazlar için tapuda yapılacak “tescil işlemleri” sırasında, harç ödenip ödenmeyeceği merak edilen konulardan biri.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 202’nci maddesinde:
''Eşler arasında “edinilmiş mallara katılma” hakkının uygulanmasının esas olduğu belirtilmiş, evlenmeden önce veya sonra, “malvarlığının paylaşımı” konusunda, yazılı seçimlik mallardan birini, sözleşme yaparak seçmemiş olan eşlerin, yasal olarak tabi oldukları düzenin “yasal mal hakkı” hüküm altına alınmıştır.
Buna göre; 4721 sayılı Medeni Kanu’nun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenme akdi gerçekleşen eşlerden birinin, mal edinimi 1 Ocak 2002 tarihinden sonra ise, edinilen taşınmazlar üzerinde diğer eş oranında hak sahibi olacaktır. Aksi durumda; eşlerden birinin mal edinimi 1 Ocak 2002 tarihinden önce gerçekleşmiş ise, bu durumda eşler arasındaki mal hakkı “mal ayrılığı hakkı”'na dönüşecektir.

İLK EDİNME TARİHİ

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Boşanma sonucu paylaşılan taşınmazların, boşanan kişilerce “bu taşınmazları ilk edindikleri tarih”'e bakılarak, bir ayrıma tabi tutulması gerekecek.
Bu ayırım sonucunda:
- Paylaşıma konu taşınmaz; 1 Ocak 2002 tarihinden önce edinilmiş ise; o taşınmazın paylaşımı Boşanma karşılığı bir “karşılık'' sayılacağ için karşı tarafa devredilen taşınmaz hissesi için “binde 16,5 oranında” harç aranılması gerekecek ( Bkz. Harçlar Kanunu,4 sayılı tarife, Md. 20/a).
- Paylaşıma konu
taşınmaz, 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilmiş ise; Medeni Kanun’a göre, “yasal mal hakkı” gereğince edinilen malların paylaşımı söz konusu olacağından, bunun bir “karşılık '' sayılmaması gerekecek. Dolayısıyla, diğer eşe devredilen taşınmaz hissesi için “her bir işlemde 55 TL harç” aranılacak (Bkz. Harçlar Kanunu, 4 sayılı tarife, Md.13/c).
Yukarıdaki açıklamalardan da fark edileceği gibi, paylaşıma tabi taşınmazların ilk edinilme tarihi önemli!

Kaynak: HürriyetE-mail:
Şifre:
Şifremi unuttum.
Kayıt ol