Piyasa Haberleri

Yabancılara Taşınmaz Satışıyla İlgili Yasadaki Yeni Gelişmeler

09.08.2012

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar; yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye'de taşınmaz edinmeleriyle ilgili yeni düzenlemeyi anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Yapılan toplantıda, Bayraktar; yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinimlerine ilişkin yasal düzenleme yaptıklarını belirterek, ''Bu yasal düzenlemedeki yetkiler büyük ölçüde hükümete, yani Bakanlar Kurulu'na verilmişti. Bakanlar Kurulunun düzenlediği yasa da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından imzalanarak 3 gün önce yürürlüğe girdi. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerine yönelik, 3 gün önce yürürlüğe giren düzenlemede asıl amaç; yabancı yatırımcıyı çekmektir.'' dedi.

Ülke çıkarlarının korunmasının önemli olduğunu dile getiren Erdoğan Bayraktar, ülke çıkarlarının gereği olarak yapılan düzenleme ile yabancı gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde, karşılıklılık ilkesinin kaldırıldığını ifade etti. ''Bu ilke ile yabancı gerçek kişilerin ve şirketlerin taşınmaz mal edinimine; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçümü ve miktar yönleri bakımından getirdiği sınırlamalar, yasaklamalar ve ana kararların yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Bu çerçevede 183 ülkenin vatandaşları, gerçek kişi olarak, Türkiye için önem arz eden bölgelerin korunmasına da bağlı kalmak kaydıyla, ülkemizde taşınmaz mal edinebileceklerdir'' dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: ''Bu yapılan düzenlemeler; gelişmiş ülkelerle paralel ve Avrupa Birliği'nden edinilen bilgilere uygun hukuksal düzenlemelerdir. Yeni düzenlemede, edinime açık alanlar özel mülkiyetin mümkün olduğu alanlar olarak belirlenmiş olup, eski düzenlemedeki imarlı alanların yüzde 10'ununu kapsayan sınırlama genişletilerek, ilçe yüz ölçümünün özel mülkiyete konu alanlarının yüzde 10'u şeklinde belirlenmiştir. Yabancı gerçek kişiler ülke genelinde kişi başına 30 hektarı geçmemek şartıyla ülkemizde dilediği kadar mesken, arsa, işyeri edinebilecekler, bu yasa çıktıktan sonra askeri yasak bölgeler ve önem arz eden bölgeler, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından gerekirse İçişleri Bakanlığı'ndan 1 yıl içinde tamamlanacak ve bakanlığımıza bildirilecek. Bizde bunu tapu dairelerine bildireceğiz. Bir daha yabancılara taşınmaz satılırken soru sorulmayacak ama 1 yıl daha sormaya devam edeceğiz. 1 yıl süre verdik. Bu süre içersinde haritalar, bilgiler tamamlanıp bize bildirilecek. Yabancı geldiği zaman 1 gün içerisinde tapusunu alabilecektir''

Yabancı tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin taşınmaz edinimi konusunda hiçbir değişiklik yapılmadığını kaydeden Bayraktar: ''Türk mevzuatı çerçevesinde kurulan yabancı sermayeli Türk şirketleri, ana sözleşmelerinde belirtilen konuları çerçevesinde diledikleri kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecekler. Bu yasayla, bir yenilik getirilmiştir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yapısız taşınmaz edinmesi durumunda gerçekleştirecekleri projeyi 2 yıl içinde ilgili bakanlığa onaylatması gerekecektir.'' dedi.

Bayraktar son olarak : ''Maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyecek yönetmeliği hazırlama görevi, Ekonomi Bakanlığı'na verilmiştir'' dedi.E-mail:
Şifre:
Şifremi unuttum.
Kayıt ol